Skip to main content

Úvodní informace k zahájení Bc. studia Religionistiky

Na koho se obracet

Studijní poradce:  

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.   

 • vyučující v kurzu Úvod do religionistiky a studijní poradce pro bakalářské studium   
 • chalupa@phil.muni.cz   
 • konzultační hodiny: po domluvě emailem (osobně nebo MS Teams)  
ales-chalupa.jpg
Dále se můžete obracet na:  

Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.         

 • garantka bakalářského studia         
 • jvaltrova@phil.muni.cz
 • konzultační hodiny: po domluvě emailem 
  (osobně nebo MS Teams)  
jana-valtrova-.png

Průběh semestru a podoba výuky  

V podzimním semestru 2023 (výuka do Vánoc, zkouškové období leden-polovina února) bude probíhat standardní kontaktní výuka (informace k 20. 6. 2023). 

Filozofická fakulta

Studujete religionistiku, ale jste také studenty filozofické fakulty MU – ta pro vás připravila obecný nad-oborový průvodce pro prvák - Prvák | Filozofická fakulta MU

ffprvak.png

Minimum o kreditním systému

Bakalářské studium standardně trvá 3 roky + 1 rok je možnost studovat navíc bez poplatků.  

 • Za celé bakalářské studium je třeba získat nejméně 180 kreditů
 • ECTS kredit odráží jednotku práce studenta (1 kredit = cca 25 hodin práce)
 • Každý semestr musíte získat minimálně 20 kreditů – ideálně však 30 kreditů (pak vychází 180 kreditů za 6 semestrů studia

Kredity jsou tří různých typů:

Kredit A: povinné kurzy
Kredit B: povinně volitelné kurzy
Kredit C: volitelné kurzy

Zápis předmětů

Zapisujte předměty podle šablony Vašeho studijního programu, kterou najdete v ISu, jakmile si zvolíte váš studijní plán. 

Kurzy religionistiky je třeba zapisovat pod programovým kódem – RLBcA… a RLBcB…  

Společný univerzitní základ (15 kreditů) – prezenční studium [na webu FF] 
 • Akademický předmět s kódem ARTS – alespoň jeden za 5 kreditů (nemůžete si zapsat kurz vyučovaný vaším mateřským pracovištěm)
 • Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (4 kredity)
 • Cizí jazyk (v náročnosti B2) – (4 kredity)  
 • Sport a hry (2 kredity – dva semestry za 1 kredit)  
Společný univerzitní základ (13 kreditů) – kombinované studium [na webu FF
 • Akademický předmět s kódem ARTS – alespoň jeden za 5 kreditů (nemůžete si zapsat kurz vyučovaný vaším mateřským pracovištěm)
 • Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (4 kredity)
 • Cizí jazyk (v náročnosti B2) – (4 kredity)   
Povinné kurzy – Religionistika (kredit A) 

Každý studijní plán má trochu jinou strukturu – najdete v šabloně v ISu.

 • Kurzy hlavních náboženských tradic (Křesťanství, Buddhismus, Judaismus, Islám atd.)   
 • Úvod do religionistiky, Dějiny religionistiky a Seminář ke státní závěrečné zkoušce
 • Teoreticko-metodologické kurzy („jak dělat výzkum v religionistice“)
 • Semináře k diplomové práci I-III

V prvním semestru studia všichni studenti religionistiky zapisujte tyto povinné předměty:  
•    RLBcA001 Úvod do religionistiky (prezenční studium) nebo RLBcKA001 Úvod do religionistiky (kombinované studium)  
•    RLBcA002 Buddhismus I (prezenční studium) nebo RLBcKA002 Buddhismus I (kombinované studium)  
•    RLBcA006 Křesťanství I (prezenční studium) nebo RLBcKA006 Křesťanství I (kombinované studium)  

Jiné povinné kurzy si nezapisujte. Pokud je to možné, zapište si Proseminář k Úvodu do religionistiky RLBcB301/ RLBcKB301.

 K výše uvedeným povinným předmětům si zapište nějaké povinně volitelné nebo volitelné kurzy tak, abyste s jistotou získali celkem alespoň 20 kreditů za semestr. (Na druhou stranu, není vhodné nabírat si kurzů příliš – lze počítat také s kurzy společného základu včetně sportu).  

Povinně volitelné kurzy – Religionistika (kredity B)   
 • Blok I – Teorie, aplikace v praxi, pramenné jazyky 
 • Blok II – Náboženské tradice světa    

Platí pouze pro studenty studující jednoobor. Studenti studující dvouobor absolvují pouze povinné kurzy.   

Volitelné kurzy  
 • Prezenční studenti jednooborového studia - 20 kreditů
 • Kombinovaní studenti – 22 kreditů  

Jedná se o jakékoli kurzy mimo religionistiku, nebo kurzy s kreditem B na religionistice nad rámec určeného množství. Může jít o kurzy na FF, které nabízí jiná pracoviště, kurzy z jiných fakult MU, kurzy z jiných univerzit (například v případě zahraničního studijního pobytu) – nutnost zažádat o uznání kurzu do vašeho programu.

Studijní řád

Alespoň rámcově si prostudujte si Studijní a zkušební řád MU

Klíčové pro vás bude znát informace o postupu do dalšího semestru

FF pro vás připravila vtipného průvodce formou kvízu „Staň se mistrem studijního řádu“

Opakované zápisy a neukončení zapsaného předmětu

Předmět, který řádně neukončíte ve zkouškovém období se vám automaticky zapíše znovu v následujícím období, kdy je vypsán (např. za rok). Při opakovaném zápisu předmětu máte „právo“ jen na jeden řádný termín a jeden opravný. V některých předmětech je vyžadováno průběžné plnění úkolů, které jsou součástí celkového hodnocení. Plnění průběžných úkolů představuje předpoklad připuštění k závěrečné zkoušce. Pokud tyto úkoly nejsou včas uspokojivě splněny, je kurz hodnocen známkou X, která neumožňuje opravu v daném semestru, tzn. vede k opakovanému zápisu předmětu. 

Věnujte proto, prosíme, pozornost všem pokynům v jednotlivých předmětech, dohánět úkoly v závěru semestru může být už pozdě! V případě neukončení opakovaně zapsaného předmětu (tzn. předmětu, který máte automaticky zapsán pro jeho nedokončení v minulosti) jste vyloučeni pro neprospěch. Nedoporučuje se bezdůvodně ukončení kurzů „vypouštět“ a situaci ignorovat.   

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit. S přáním hodně zdaru ve studiu,  

Jana Valtrová a Aleš Chalupa